Logo BubbleDeck

BubbleDeck® is een lichtgewicht vloersysteem dat is opgebouwd uit fabrieksmatig vervaardigde schilvloeren met een ondernet en een bovennet, onderling verbonden door tralieliggers, waartussen kunststof bollen zijn ingeklemd. In het werk worden de schilvloeren afgestort tot een lichte vlakke plaatvloer. De lichtgewicht plaatvloeren worden gerealiseerd met een volledig vlakke onderzijde zonder balken of kolomplaten, waarbij de constructieve plaatvloeren de belastingen in alle richtingen op gelijke wijze afdragen naar de ondersteunende wanden en kolommen. Het eigen gewicht van de vlakke plaatvloer is 25 tot 30% lager dan het gewicht van een massieve vlakke plaatvloer van gelijke dikte.

CageDeck® is een geprefabriceerde wapeningskooi bestaand uit een ondernet en een bovennet, onderling verbonden door tralieliggers, waartussen kunststof bollen zijn ingeklemd. De module wordt geplaatst op een traditionele tafelkist en is qua systeem 100% vergelijkbaar met in het werk gestorte vloeren. De module is zodanig gedimensioneerd dat vlechtwerk op de bouwplaats bijna overbodig wordt gemaakt. In het werk worden de CageDeck®modules afgestort tot een lichte vlakke plaatvloer met een volledig vlakke onderzijde zonder balken of kolomplaten, waarbij de vloer de belastingen in alle richtingen op gelijke wijze afdraagt naar de ondersteunende wanden en kolommen. Het eigen gewicht van de vlakke plaatvloer is 25 tot 30% lager dan het gewicht van een massieve vlakke plaatvloer van gelijke dikte. Een afbeelding van een CageDeck®vloer kunt u hier downloaden.

StressDeck® is een volledig afgestort vloerelement, met of zonder voorspanning, met modules van ondernet en bovennet waartussen bollen zijn ingeklemd. StressDeck® moet worden geplaatst met lijnoplegging en kan eenvoudig worden doorgekoppeld ter verkrijging van schijfwerking. StressDeck® is een alternatief voor de kanaalplaat, waarbij de brandweerstand volledig gelijkwaardig is aan de standaard BubbleDeck®vloer.