Logo BubbleDeck

Aannemers bouwen duurzaam, lichter en sneller met BubbleDeck®. De lichtgewicht vlakke plaatvloerelementen worden op onderstaande wijze verwerkt op de bouwplaats:

1. Stellen van de tijdelijke onderstempeling
Er moet gebruik worden gemaakt van een tijdelijke, voldoende draagkrachtige, stijve en stabiele onderstempeling. Het stempelplan moet worden opgesteld door de aannemer met inachtname van onderstaande richtlijnen. De hart op hartafstand van de onderslagen is afhankelijk van het vloertype en van het bollenpatroon. Voor specifieke hart op hart afstanden raden wij u aan contact op te nemen met BubbleDeck.

2. Plaatsen van de elementen
De elementen dienen strak aansluitend gelegd te worden, met uitzondering van de plaatsen waar stortvoegen zijn voorgeschreven. Bij het plaatsen van de verschillende elementen dienen de bollenrijen exact in elkaars verlengde te worden gelegd in verband met het later kunnen aanbrengen van de wapening tussen de bollen.

De volgende vrije randafstanden zijn om constructieve en uitvoeringstechnische redenen voorgeschreven, tenzij anders is vermeld op tekening:

  • Stortvoegen
: 80 mm
  • Rondom kolommen
: 150 mm
  • Langs vrije randen
: 50 mm
  • Rondom sparingen
: 50 mm


3. Aanbrengen van de bijlegwapening
De elementwapening is reeds aangebracht in de elementen.
De volgende typen wapening worden na het plaatsen van de elementen nog aangebracht:

  • Bijleg onderwapening (koppel- en randwapening)
  • Wapening rondom sparingen
  • Ponswapening (indien niet opgenomen in schil)
  • Bijleg bovenwapening
  • Projectspecifieke wapening indien van toepassing, zoals trekbanden (opgave derden)


In het algemeen wordt de volgende werkvolgorde aangehouden:


4. Plaatsen randbekisting
De randbekisting kan het beste na voltooiing van de vlechtwerkzaamheden worden aangebracht ten behoeve van het eenvoudig kunnen aanbrengen van haarspelden langs de vloerranden en bovenwapening met haken. Naast de elementen zijn ook prefab randbalken leverbaar, bijvoorbeeld voor vide-randen en vloerranden.

5. Afstorten van de BubbleDeck®vloer
Bij het afstorten van de BubbleDeck®vloer wordt beton verwerkt met een sterkteklasse C30/37 (tenzij anders aangegeven), consistentieklasse S4, grootste korrelafmeting D=16 of D=31,5 mm.