Logo BubbleDeck

Ontwerpen met BubbleDeck® is milieubewust bouwen met lichtere bouwconstructies en met de mogelijkheid om grote overspanningen te realiseren in combinatie met een maximale vrijheid in architectonische vormgeving. Bovendien leidt het toepassen van het BubbleDeck®systeem in bouweconomisch opzicht veelal tot een goedkopere en bovenal duurzame bouwconstructie.

Architecten krijgen met het lichtgewicht vloersysteem van BubbleDeck® een ontwerpvrijheid die met traditionele vloersystemen niet of nauwelijks mogelijk is. Architectonische vormgeving heeft vrijwel geen constructieve belemmeringen meer: een constructie met BubbleDeck® volgt het architectonische ontwerp en is een optimale invulling om het gebouw constructief gestalte te geven. De puntvormig ondersteunde BubbleDeck®vloer draagt de belastingen rechtstreeks af naar de kolommen zonder dat balken en verzwaarde stroken onder de vloer nodig zijn. Kolommen kunnen worden geprojecteerd op plaatsen waar zij niet in de weg staan en gebogen gebouwvormen behoeven nauwelijks aanstortingen in het werk.

Een bijkomend voordeel is dat de draagstructuur niet meer gerelateerd hoeft te worden aan een bepaald stramien. Dit betekent dat kolommen niet in een vierkant of rechthoekig stramien hoeven te worden geplaatst: willekeurige vormen kunnen worden gerealiseerd met technisch en financieel aantrekkelijke oplossingen. Daarbij maakt BubbleDeck® grotere overspanningen mogelijk zonder extra ondersteuningen, omdat binnenwanden geen dragende functie meer hoeven te vervullen. Hierdoor kan een uiterst flexibele indeling worden gerealiseerd. Een behoefte die met name in de utiliteitsbouw niet meer is weg te denken.

BubbleDeck® wordt steeds vaker toegepast bij 'meer traditioneel ontworpen' constructies zoals bijvoorbeeld torenachtige ontwerpen en/of omvangrijke kantoorgebouwen. Maar ook steeds meer kleinschalige gebouwen, zoals kantoorgebouwen bij bedrijfshallen, hotels, scholen, gebouwen voor de gezondheidszorg, parkeergarages, winkel- en appartementsgebouwen zijn en worden inmiddels met de lichtgewicht vloeren van BubbleDeck® ontworpen en uitgevoerd. 

Op Architectenweb.nl worden een aantal 'BubbleDeck® projecten' beschreven.
Wilt u meer weten over deze projecten? U kunt ze hier bekijken.