Logo BubbleDeck

Constructeurs kunnen voor het ontwerp en de berekening van het lichtgewicht vlakke plaatvloersysteem van BubbleDeck® NEN 6720:1995 (VBC 1995) aanhouden. Voor een optimale toepassing van BubbleDeck® kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.  

Vlakke plaatvloer met alzijdige belastingafdracht
BubbleDeck® vloeren worden uitgevoerd als vlakke plaatvloer die zijn belastingen alzijdig afdraagt. Balken, kolomkoppen en kolomplaten zijn hierbij niet nodig, waardoor een vlakke vloeronderzijde ontstaat.

Opbouw van een BubbleDeck®vloerelement
Het BubbleDeck®vloersysteem is opgebouwd uit fabrieksmatig vervaardigde betonnen schilvloeren van 70 mm dikte, met een door de constructeur berekend ondernet en een basisbovennet, die onderling zijn gekoppeld door tralieliggers. Tussen de wapeningsnetten zijn kunststof bollen van gerecycled hoge dichtheids polyethyleen (HDPE) ingeklemd. De geprefabriceerde elementen hebben een standaard breedte van 3.00 m / 3,45 m en een lengte tot 10 m. Deze afmetingen hebben echter geen directe relatie met de te realiseren overspanningen: de elementen worden doorgekoppeld door koppelwapening op de plaatnaden. Het eigen gewicht van de vloer is door opname van de bollen gemiddeld zo'n 25% lager dan van een massieve vloer van gelijke dikte. Er zijn 5 standaardtypen:

Type Vloerdikte
(mm)
Boldiameter
(mm)
BD 230 230 180
BD 280 280 225
BD 340 340 270
BD 390 390 315
BD 450 450 360


Voordelen van een BubbleDeck® vlakke plaatvloer

  • overstekken, vides en ronde of ovale gebouwplattegronden eenvoudig realiseerbaar
  • flexibele indeling is mogelijk door de willekeurige kolommenstructuur en de vlakke vloeronderzijde
  • besparing op beton en betonstaal en besparing op het totale gewicht van bouwconstructies
  • uitstekende brandwerendheid tot 120 minuten, aangetoond door brandtesten
  • mogelijkheid van opname inbouwvoorzieningen in de schilvloeren
  • mogelijkheid van betonkernactivering voor temperatuurbeheersing in gebouwen
  • mogelijkheid van hergebruik diverse materialen na sloop (scheiding van beton en kunststof doordat de kunststof bollen niet aan het beton hechten)