Logo BubbleDeck

Missie
Als kennispartner biedt BubbleDeck Int. LWC alle betrokken bouwpartijen in alle fasen van de ontwikkeling en realisatie van lichte en duurzame bouwconstructies een optimaal advies als het gaat om lichtgewicht bouwconcepten door toepassing van lichtgewicht vlakke plaatvloeren, StressDeck®, CageDeck® en BubbleDeck® in het bijzonder. BubbleDeck Int. LWC draagt uit dat toepassing van BubbleDeck®, StressDeck® en/of CageDeck® bespaart op directe en indirecte bouwkosten en integraal vele bijkomende voordelen biedt voor zowel projectontwikkelaar, bouwer en eindgebruiker. 
BubbleDeck Int. LWC bedenkt creatieve oplossingen voor architectonische, bouwkundige en constructieve aspecten, maar geeft ook oplossingen met betrekking tot bouw- en uitvoeringstechniek en alle kostenaspecten daarvan.

Samen met architecten, ontwerpers, hoofdconstructeurs, ingenieurbureaus, projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, bouwadviseurs en calculatieadviesbureaus kan BubbleDeck Int. LWC tegen lagere kosten bouwen aan een duurzame samenleving door realisatie van lichte en duurzame bouwconstructies: BubbleDeck Int. LWC staat voor ‘Build more with less’!

Visie
Door slim om te gaan met een constructie en de installaties daarin, kunnen bouwconstructies met BubbleDeck®, CageDeck® en/of StressDeck®  uitgekiend worden ontworpen en lichter worden gebouwd, waarbij het duurzaamheidsaspect een vanzelfsprekendheid is. BubbleDeck Int. LWC streeft naar marktleiderschap in conceptueel bouwen door toepassing van alle mogelijke alternatieve lichtgewicht vlakkeplaatvloersystemen en BubbleDeck-varianten, gericht op reductie van beton- en staalconsumptie in alle bouwsectoren. BubbleDeck Int. LWC wil marktleider blijven als het gaat om het waarborgen van constructieve veiligheid, constructieve kwaliteit en betrouwbaarheid.

BubbleDeck Leader of International Light Weight Concepts