Logo BubbleDeck

BubbleDeck is een kennisgedreven organisatie. Met een multidisciplinaire technische dienstverlening realiseren onze medewerkers samen met architecten- en ingenieursbureaus, aannemers en installateurs in binnen- en buitenland vele innovatieve duurzame integrale technische oplossingen voor lichtgewicht bouwconstructies. Wij leveren advies- en ingenieursdiensten & projectmanagement van ontwerp tot en met oplevering van het BubbleDeck® vloersysteem.

Architecten, constructeurs en overige bouwparticipanten kunnen alle voordelen van BubbleDeck® optimaal benutten als onze adviseurs zo vroeg mogelijk worden betrokken bij het ontwerpproces van de bouwconstructie. Reeds afgeronde projecten hebben aangetoond dat deze werkwijze BubbleDeck® superieur maakt.

Architecten krijgen door toepassing van BubbleDeck® veel meer creatieve ontwerpmogelijkheden, constructeurs optimaliseren met BubbleDeck® de bouw- en uitvoeringstechniek en door verregaande vereenvoudiging van de bouwconstructie en integratie van bouwtechnische systemen kunnen aannemers onze lichtgewicht vlakke plaatvloeren sneller verwerken. Bovendien is BubbleDeck® buitengewoon geschikt voor toepassing in bouwconstructies waarbij een grote flexibiliteit in inrichting is gewenst bij ingebruikname of in de toekomst.

Voor opdrachtgever, projectontwikkelaar en voor de eindgebruiker realiseert BubbleDeck samen met alle ketenpartners uiteindelijk een constructie (utilitair of civiel) die aan alle wensen voldoet.