Logo BubbleDeck

Parkeergarage Sint Antoniusziekenhuis, Nieuwegein, Nederland

Type:
Parkeergarages
Vloeroppervlakte:
35.984 m²
Jaar:
2008

Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein had al jaren een groot parkeerprobleem en hiervoor werd een parkeergarage ontworpen van 3200m². Als bouwsysteem werd gedacht aan kanaalplaten of prefab betonbalken. Vanuit het parkeersysteem volgde echter een kolomafstand van 15,6 x 10,4 m. Dat zou betekenen dat balken en vloeren samen tot 1 m hoog zouden worden. Daarom werd BubbleDeck® gevraagd om met de vloer een alternatief te bieden.

Door het achterwege laten van de betonbalken kon met de BubbleDeck®vloer binnen de maximale bouwhoogte een extra parkeerlaag worden gerealiseerd. Dat betekende 5500m² extra. Doordat de vloerhoogte beperkte blijft tot 390 mm was zelfs circa 150 mm extra vrije hoogte haalbaar per bouwlaag. Ook was het laten vervallen van de betonbalken gunstig voor de rookafvoer, die zeer kritisch was vanwege de combinatie van groot oppervalk en natuurlijke ventilatie via een halfopen gevelconstructie.

De vloerconstructie van de parkeergarage is overigens niet alleen aan de onderzijde vlak, maar ook aan de bovenzijde. BubbleDeck® maakt handig gebruik van het feit dat een betonvloer in het midden altijd doorbuigt. Juist op dat punt worden dus de putjes voor waterafvoer aangebracht. Daardoor kan water accumulatie nooit een rol gaan spelen.

In overleg met de aannemer is de variant voorspanning gekozen. De reden daarvoor was puur economisch: de hoge staalprijs maakte het interessanter om fors te besparen op de kilo’s wapeningsstaal. Het was de eerste keer dat BubbleDeck® deze voorspanning zonder aanhechting toepaste in zijn vloersysteem.

Het bouwsysteem werd nog verder geoptimaliseerd door te werken met in de fabriek aangestorte vloerranden. Daardoor hoefde geen randbekisting te worden gemaakt en kon steigerloos worden gebouwd. Deze aangestorte vloerrand benutte BubbleDeck® ook voor het wegwerken van de koppen van de voorspankabels.

Het complete artikel kunt u lezen in Bouwwereld #2 - februari 2009: Extra parkeerlaag door bollenplaatvloer.

In Cement nummer 01 uit 2011 verscheen het artikel: Parkeergarage met bollenvloer.

Klik op de foto voor meerdere afbeeldingen.