Logo BubbleDeck

Ministeries van Veiligheid en Justitie & Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, Nederland

Type:
Bedrijfsgebouw
Vloeroppervlakte:
87.235 m²
Jaar:
2010 - 2011

Voor de realisatie van de nieuwbouw van de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag nodigde de Bouwcombinatie JuBi v.o.f. BubbleDeck® in een vroeg stadium uit mee te doen aan de uitwerking van een integrale oplossing voor de realisatie van de totale gebouwconstructie inclusief installatieconcept. Benutting van alle eigenschappen en mogelijkheden van het bollenplaatvloersysteem in samenhang met de voorgestane constructie- en uitvoeringswijze en maximale integratie van installaties in de vloeren stonden hierbij voorop.

De keuze voor BubbleDeck® is vooral ingegeven door de hoeken van plattegronden (belastingafdracht in twee richtingen) en de integratie van de installaties (kanalen) en betonkernactivering. BubbleDeck® kreeg de opdracht voor de engineering, productie en levering van circa 87.000 m² bollenplaatvloer. Een opdracht die mede stoelde op het vertrouwen in de engineeringscapaciteit van BubbleDeck®, die ervaring had met geslaagde complexe projecten. Dit alles met het doel het project op de meest uitgekiende, kosteneffectieve en tijdsbesparende wijze te realiseren.

In Cement nummer 1 van 2011 verscheen het eerste artikel over het project: Torens in binnenstad verankerd.
In Cement thema nummer 7 van 2011 verscheen een special over dit project met een artikel van Aad Fuchs over de toepassing van de BubbleDeck® vloer in dit project. Dit document kunt u hier downloaden: Bollenplaatvloer integraal toegepast.
Ook verscheen het volgende artikel met uitleg waarom men speciaal voor BubbleDeck koos bij de bouw van dit project: Een bijzonder gewoon project.

Architectenweb besteedde in het tijdschrift in maart 2014 aandacht aan het project in het artikel: Opwaartse kracht.

Klik op de foto voor meerdere afbeeldingen.