Logo BubbleDeck

Er is een variant ontwikkeld op de bestaande BubbleDeck® vloer met betonnen onderschil: ‘CageDeck®’ een geprefabriceerde wapeningskooi waarin kunststof bollen reeds zijn opgenomen.

CageDeck® elementen zijn voorzien van boven- en onderwapening, die zodanig is gedimensioneerd dat vlechtwerk op de bouwplaats bijna overbodig wordt gemaakt. Een aannemer kan zelf kiezen welke vloerbekisting hij toepast, conform de eisen van de architect en/of constructeur.  De vloer wordt in twee keer gestort. De eerste laag bestaat (bij voorkeur) uit zelfverdichtend beton en wordt niet afgewerkt. Deze laag heeft een dikte waardoor de bollen niet op kunnen drijven, maar de onderwapening wel in het beton wordt verankerd. De volgende dag, binnen 24 uur, volgt de tweede stort met beton C28/35 die aan de bovenzijde vlak wordt afgewerkt. CageDeck® elementen kunnen in alle gangbare vloerdikten geleverd worden.

Installaties
Leidingen voor betonkernactivering en/of voor de elektrische installaties en leidingwerk kunnen vooraf in de CageDeck® elementen worden opgenomen en hoeven op de bouwplaats alleen nog te worden doorgekoppeld.

Het eerste werk met CageDeck® elementen is uitgevoerd voor de KBC-bank te Gooik in België. CageDeck® is internationaal gepatenteerd en er wordt zeker ook belangstelling verwacht uit het buitenland, zoals Duitsland en Frankrijk.

Gooik