Logo BubbleDeck

Het voormalige ministeriegebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag is omgevormd naar een flexibel verzamelgebouw. Het pand van het ministerie van VROM beschikt over het energielabel A+++.

Er zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het pand de tand des tijds kan doorstaan. Zo zijn er zonnepanelen, led-verlichting en warmtekoudeopslag. Verder is een deel van het atrium geïsoleerd met triple glas. Dit alles zorgt voor het energielabel van A+++.

20% van het gebouw werd afgebroken voor de transformatie, waarvan bijna 100% werd hergebruikt: 99,7% is uiteindelijk opnieuw ingezet. Het gebouw moet plaats gaan bieden aan ruim 6.000 rijksambtenaren van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Nauralisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Naar verwachting kunnen de medewerkers in de zomer het pand betrekken. De komende tijd wordt het gebouw verder ingericht en bijvoorbeeld ICT-voorzieningen geïnstalleerd. Bouwbedrijf BAM heeft de verbouwing uitgevoerd. 

Wilt u meer lezen over dit project? Lees dan verder op de projectenpagina van Rijnstraat 8.

Rijnstraat1

Bron: www.buildingholland.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren