Logo BubbleDeck

Het ‘specifieke’ voegdetail van breedplaatvloeren dat door Bureau Hageman en TNO als ‘mogelijke’ oorzaak wordt gezien
van de instorting van Airport Eindhoven is géén juiste conclusie: de uitgevoerde proef waaraan Hageman en TNO hun
standpunt ontlenen, is in het geheel niet representatief geweest voor de praktijksituatie in Eindhoven.
Bij het project Airport in Eindhoven is een hele grote reeks aan bouwfouten geconstateerd,
waarbij kwaliteitsborging het compleet heeft laten afweten. Deze vele bouwfouten hebben geleid tot een
conditie van de constructieve vloer, die zo slecht was, dat de vloerconstructie ruim 2 maanden vóór de instorting
al een mogelijke bezwijking aangaf.
 
Een opsomming van een aantal (bij alle betrokken partijen) bekende en erkende geconstateerde bouwfouten:
 • Niet alle kolommen konden de vereiste momenten opnemen.
 • De dakvloer van het bezweken gedeelte is gestort bij vorst: opstortlaag komt niet tot eindsterkte en hecht niet aan ondergrond.
 • Er is slechts één sensor aangebracht per vloerveld om de sterkte-ontwikkeling te meten van het beton: op een locatie in een wand bij het trappenhuis.
 • Vloeren van het bezweken deel zijn in twee aparte delen afgestort en vervolgens heeft men deze onafhankelijk van elkaar laten schrikken:hierdoor is een compleet ander mechanicamodel ontstaan (rekenmodel) dan waarmee de vloeren waren berekend.
 • Vloeren heeft men laten schrikken bij minder dan de helft van de beton eindsterkte met als gevolg scheurvorming.
 • Er zijn gaten geboord in kritieke zones, zonder voorafgaande engineering/beoordeling van een constructeur.
 • De tijdelijke ondersteuning is in verkeerde volgorde verwijderd.
 • Ondersteuning onder de 3e verdiepingsvloer werd verwijderd nadat men de dakvloer heeft laten schrikken.
 • Doordat men de vloeren bij een veel te lage betonsterkte heeft laten schrikken, zijn de vloeren meer gaan doorbuigen.
 • Er ontbreekt een 2e draagweg in de hoofddraagconstructie,
 • Er is géén rekening gehouden met uitzetting van de vloer bij zeer warm weer.
 • Er zijn geen rapporten aangetroffen van wapeningscontroles aannemer en hoofdconstructeur.
 • Bij afwezigheid van controle Bouw- en Woning Toezicht, heeft de vlechter zijn eigen werkzaamheden gecontroleerd (staat in rapport van de gemeente).
 • Bij de 1ste verdiepingsvloer waren alle kolommen te hoog afgestort.
 • Op foto’s die beschikbaar zijn gesteld tijdens het onderzoek, zijn een heleboel leidingen aangebracht in cruciale gebieden. Waar leidingen liggen, is geen beton.
 • Werkinstructie afwapenen van de vloeren niet bekend bij alle vlechters. In rapport van de gemeente wordt geconstateerd dat een vlechter niet op de hoogte was dat langsstaven van de bijleg bovenwapening door de beugels van de ponswapening moest worden aangebracht.
 • Bij de ingescande bestaande constructie is geconstateerd dat de vloer van de 2e verdiepingsvloer structureel dunner is afgestort dan 450 mm.
 • Na de ramp zijn er pas werkinstructies op papier gezet over het stempelplan van de vloeren. Dus hoe en wanneer en op welke manier de ondersteuning geplaatst en verwijderd moest worden, was niet bekend.

En naar nu blijkt: de constructieve vloer heeft wel degelijk gewaarschuwd in tegenstelling tot wat betrokken partijen tot op heden hebben beweerd.