Logo BubbleDeck

BubbleDeck heeft met behulp van derden zo'n 20 bouwfouten stuk voor stuk onderzocht en geanalyseerd op hun invloed op de constructie. Onze conclusie is dat een groot aantal van deze bouwfouten als fataal kan worden gekwalificeerd voor het bezwijken en dat een aantal bouwfouten in combinatie met elkaar, eveneens als fataal kan worden gekwalificeerd. Alle vermelde en door ons geanalyseerde bouwfouten zijn bekend bij alle stakeholders, inclusief de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

U kunt hier het document 'Bekende en erkende bouwfouten Airport Eindhoven versie 26 juni 2018' downloaden.

Op 25 september 2017 werden de 'onafhankelijke' onderzoeken van Adviesbureau Hageman en TNO gepresenteerd, waarbij de conclusies van beide rapporten volledig met elkaar overeenstemden? De conclusies luidden: de aansluitvlakken t.p.v. de voegen hebben onvoldoende momentweerstand o.a. door het niet opruwen van de aansluitvlakken, omdat door het gebruik van zelfverdichtend beton de aansluitvlakken te glad zouden zijn. Genoemde conclusies in beide rapporten geven echter geen enkele zekerheid over de werkelijke oorzaak van de instorting en hoe dit soort instortingen in de toekomst kan worden voorkomen. De rapporten leveren namelijk geen onomstotelijk bewijs en beide rapporten staan vol met zinnen als ‘zullen de trigger zijn geweest’ of ‘oorzaak vrijwel zeker’ of ‘vrijwel zeker capaciteit onvoldoende’ of ‘er zijn geen aanwijzingen voor andere technische oorzaken’ of ‘instorting vrijwel zeker opwarming’ of ‘instorting gestart nabij middelste langsnaad’ of ‘plaats waar instorting zeer waarschijnlijk is begonnen’. Tegenover hetgeen hierboven is beschreven, bestaat een lijst van zo’n 20 bouwfouten die als ‘ernstig’ tot ‘zeer ernstig’ kunnen worden gekwalificeerd.