Logo BubbleDeck

In de eerste editie van 2019 van het vakblad ‘Cement’ is een (opmerkelijk) artikel gepubliceerd over de herbouw van de parkeergarage in Eindhoven. Naar aanleiding van dit artikel heeft BubbleDeck een document ('Witboek') opgesteld.

In het themanummer ‘breedplaatvloeren’ van het vakblad Cement (1-2019) heeft BAM A&E een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat BAM een groot aantal van de door BubbleDeck gekwantificeerde bouwfouten uit het ‘Zwartboek’ heeft meegenomen als zgn. ‘verbeterpunten’ voor de herbouw van de parkeergarage. 

Voor BubbleDeck zijn de verbeteringen in het ontwerp, de verbeterde uitvoering en het nu wel goed organiseren van kwaliteitsborging erkenning van gemaakte bouwfouten die tot de instorting hebben geleid.

BubbleDeck maakt het vergelijk van 'Zwartboek' naar 'Witboek'.