Logo BubbleDeck

 
Bijna negenhonderd dagen na het instorten van parkeergarage P1 op Eindhoven Airport werd 1 oktober jl. de volledig herbouwde P1 in gebruik genomen. Einde dossier dus. Of toch niet?
 

In de allerlaatste uitgave van Vloer Technisch Magazine is een artikel gepubliceerd m.b.t. het 'dossier breedplaatvloeren'. Het artikel meldt onder andere dat prof. Rob Nijsse van de TU Delft in het tv-programma Kennis van Nu wijst op de scheuren die al februari 2017 op de vierde verdiepingsvloer waren te zien.  “Eindhoven had heel goed voorkomen kunnen worden als we beter gedwongen waren alles na te kijken wat we doen". Nijsse vervolgt: “Men ziet dat er grote scheuren in de vloer zitten, waarover bij de bouwer wordt geklaagd. Dit is genegeerd. Er had daadwerkelijk ingegrepen moeten worden door de vloer veilig te stellen, in plaats van de scheuren met een papje dicht te smeren. Er is te weinig toezicht.”

Tevens meldt het artikel dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgebreid onderzoek heeft verricht naar het gedrag van de vloer. Er is destijds bij het veldonderzoek in Eindhoven op drie verschillende plaatsen een puntlast op de voeg gezet met een kracht van 60 ton. De voeg bezweek niet, terwijl het maximale gewicht van de vloer, inclusief de variabele belasting in de parkeergarage 1000 kg/m² was. En de vloer is onder andere getest door te proberen hem op de voegen te breken volgens de chocoladereepmethode. Op 24.000 m2 vloer hebben ze geen voeg kunnen breken. Ook is een aardbeving gesimuleerd die niet het verwachte resultaat opleverde, namelijk instorten. De vloer klapte pas toen de ponswapening boven de kolom was weggehaald en de kolom werd doorgeknipt. Rob Plug (van BubbleDeck) vraagt zich wel af waarom de resultaten van dit onderzoek als bijlage wordt toegevoegd en niet in het hoofdrapport worden genoemd. Temeer daar deze veldtest de conclusies van zowel Hageman als TNO tegenspreken.

Als u wilt lezen waarom het 'dossier breedplaatvloeren' voorlopig nog niet zal worden afgesloten, dan kunt u hier het artikel van VTM downloaden.