Logo BubbleDeck

Recyclebare componenten

De schoonheid en artisticiteit van een bouwconstructie komen flink onder druk te staan als hierbij de aandacht voor het milieu ontbreekt. Bouwen met BubbleDeck® betekent lichter (goedkoper!) bouwen en daardoor besparen op schaarse grondstoffen en energie. Zelfs als de vloer op termijn moet worden gesloopt, kunnen beton, wapening en kunststof worden gescheiden en opnieuw worden ingezet voor hoogwaardig hergebruik (Cradle to Cradle). Deze voordelen voor het milieu liggen integraal besloten in de toepassing van BubbleDeck®. De kosteneffectiviteit ten aanzien van het milieuaspect is daarmee zeer hoog. Er hoeft immers niets extra te worden geïnvesteerd om het voorgenoemde positieve milieueffect te bereiken. Tezamen met alle technische voordelen maakt dit de toepassing van het vloersysteem voor alle betrokken bouwpartijen economisch aantrekkelijk. Dit typeert BubbleDeck® als een duurzaam vloersysteem dat aan alle eisen van Duurzaam Bouwen (DuBo) voldoet.

Een nieuw architectonisch tijdperk

Voor architecten betekent BubbleDeck® het begin van een nieuw tijdperk. Ontwerpers en architecten staan versteld van de artistieke vrijheid die BubbleDeck® biedt. De architectonische speelruimte was nog nooit zo groot. Of het nu gaat om ronde, ovale, slanke of driehoekige oppervlaktes, BubbleDeck® volgt moeiteloos het ontwerp. Door het zelfdragende karakter van de vloer kunnen kolommen willekeurig worden geplaatst en rechtlijnige stramienen behoren hiermee tot het verleden. De constructie volgt altijd de vorm.

Comfort en energiebesparing

Nieuwe technieken voor comfortverhoging en energiebesparing worden moeiteloos toegepast in combinatie met BubbleDeck®. Al langer dan tien jaar past BubbleDeck Int. LWC fabrieksmatig ingebouwde betonkernactivering toe. Arbeidsintensief leggen en binden van de slangen op de bouwplaats en hiermee gepaard gaand bouwtijdverlies zijn daarmee definitief verleden tijd. Complete fabrieksmatige inbouw van ventilatiekanalen, plenumboxen en allerhande installatietechnische voorzieningen is een gewilde optie. Inmiddels zijn en worden vele energiezuinige gebouwen gerealiseerd met onderscheidende resultaten.

Grensverleggende mogelijkheden

Wie zou denken aan de mogelijkheid om een BubbleDeck® wapeningskorf met kunststof bollen direct op een bekisting toe te passen zodat toegesneden oplossingen gerealiseerd kunnen worden? Of wenst u een volledig geprefabriceerd element als complete prefab vloerplaat met daarin alle installatietechniek geïntegreerd? Of wilt u een vlakke plaatvloer slim combineren met overige prefab gebouwcomponenten voor uitgekiende totaaloplossingen? Of wilt u grote overspanningen tot wel meer dan 16 meter: het kan allemaal met BubbleDeck®!