Logo BubbleDeck

Van een betonnen gebouwconstructie wordt ongeveer 60% van het totale gewicht van het gebouw (fundering, draagconstructie, palen, vloeren, wanden) gegenereerd door het gewicht van de vloeren. Door toepassing van het BubbleDeck®systeem kan het gewicht van de vloeren tot een maximum van 50% worden teruggebracht, waardoor het totaalgewicht van de gebouwconstructie met zo'n 30% kan afnemen. Als hierbij de reductie van de fundering, de draagconstructie en de palen wordt opgeteld, dan kan de totale gewichtsbesparing voor een bouwconstructie uiteindelijk oplopen tot 50%. Naast de reeds genoemde gewichts- c.q. kostenbesparing heeft een dergelijk grote afname van het grondstoffenverbruik een niet te onderschatten milieueffect. Toepassing van BubbleDeck® werkt positief in de hele keten van grondstof tot uiteindelijke volledig herbruikbare reststof (Cradle to Cradle):

 • 50% minder benodigde grondstoffen (zand, grind, cement, staal)
 • evenredig minder benodigd schoon water
 • evenredig minder transport voor aanvoer van deze grondstoffen
 • evenredige besparing in benodigde energie voor het winnen en vervaardigen van deze grondstoffen
 • evenredige besparing in benodigde energie voor staal- en cementproductie (reductie CO2 emissie)
 • tot 50% minder beton-, en dus zand-, grind- en cementverbruik op de bouwplaats
 • evenredig minder kraancapaciteit nodig, dus minder bouw- en geluidsoverlast
 • evenredig minder energie nodig voor verwerking van het beton op de bouwplaats
 • evenredig minder ondersteunende constructiedelen nodig, zoals balken, kolommen en funderingen waarvoor voorgenoemde voordelen evenzo meetellen
 • evenredig minder benodigde energie voor het slopen van betonvloeren
 • 100% hergebruik van beton (betongranulaat)
 • 100% hergebruik van (reeds) gerecyclede kunststof (HDPE)
 • 100% hergebruik wapeningsstaal


Het Ministerie van VROM nomineerde BubbleDeck® al in 1999 (!) voor de Milieuprijs voor de industrie in de categorie "Duurzaam product". En in 2010 reikte de Dutch Green Building Council het eerste BREEAM-NL Nieuwbouw certificaat uit voor duurzaam bouwen aan Multi-Tenant kantoorgebouw Transport “Transavia”  dat overigens ook het internationale LEED Platinum certificaat heeft ontvangen. 

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) inspireert, informeert, ondersteunt en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed. De ICDuBo ArchitectenShowroom in Rotterdam vormt dan ook de inspiratieplek voor architecten en ontwerpers in de regio. De ruimte bestaat uit een uitgebreide stalen- en monsterbibliotheek, alwaar u tevens een BubbleDeck® element eens nader kunt bekijken. 

Via ICDubo is BubbleDeck LWC lid van het intergrale platform voor de bouw- en vastgoedsector Duurzaam gebouwd.