Logo BubbleDeck

De totale bouwkosten kunnen fors worden gereduceerd door toepassing van het lichtgewicht vlakke plaatvloersysteem van BubbleDeck®. Aanzienlijke reductie van het gewicht van de constructieve BubbleDeck®vloer (zo'n 25 tot 30%) kan een significante besparing leveren op fundering, heipalen en het aantal dragende constructies (wanden, kolommen en gevels). Daarnaast kan door het geringere betonverbruik de hoeveelheid betonwapening worden teruggebracht tot maximaal 40%. En minder betonverbruik - en derhalve dus minder cement, zand en grind - betekent ook automatisch minder transportkosten en minder CO2 emissie.

Bij de twee torens van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kon alleen al door de keuze voor BubbleDeck® als zelfdragende vloer, zo'n 180 ton constructiestaal worden bespaard. Deze 180 ton constructiestaal bestond uit alle horizontale dragende stalen liggers. Het oorspronkelijke besteksontwerp ging uit van breedplaatvloeren; deze moesten worden ondersteund door zware stalen balken en kenden ingewikkelde aansluitdetails noodzakelijk bij de kernen. Ballast Nedam heeft door Festivents een film laten produceren over deze twee bijzondere en gecompliceerde gebouwen.