Logo BubbleDeck

De geprefabriceerde lichtgewicht plaatvloeren van BubbleDeck® worden gerealiseerd met een volledig vlakke onderzijde zonder balken of kolomplaten. Leidingen, kabels en installaties kunnen eenvoudig onder de vlakke vloer worden aangebracht (vrij leidingverloop onder de vloer). Een extra mogelijkheid is de verwerking van installaties en leidingen in de vloer. Dit levert een opvallend slanke geïntegreerde vloerconstructie met minimale constructieve en bouwkundige dikte op. De vlakke vloer maakt afwerklagen, dekvloeren, systeemplafonds en balken overbodig. Bovendien kan toepassing van voorspantechniek de grenzen nog verder verleggen, resulterend in nog grotere overspanningen met zeer slanke en vlakke vloeren.

De parkeergarage van het Sint Antonius Ziekenhuis kon door toepassing van BubbleDeck® onder andere de betonbalken achterwege laten, hetgeen een groot voordeel is voor parkeergarages. De schaduwwerking door balken onder de vloer wordt volledig voorkomen, waardoor de binnenruimte veel beter wordt verlicht, wat een tastbare bijdrage levert aan het sociale veiligheidsgevoel van de gebruiker. Daarbij onderscheidt het vloersysteem van BubbleDeck® zich ook nog door het bieden van een maximale vrije hoogte bij een minimale constructie- en dus ook gebouwhoogte. Dit uit zich in minder benodigd geveloppervlak, minder ontgravingsdiepte in geval van parkeerkelders, minder steile of kortere op- en afritten en in het meest optimale geval de realisatie van een extra parkeerlaag binnen de vastgestelde maximale bebouwingshoogte. Hierdoor kon bij de eerdergenoemde parkeergarage zelfs binnen de maximale bouwhoogte een extra parkeerlaag worden gerealiseerd met 5.500 m2 extra parkeerruimte!