Logo BubbleDeck

BubbleDeck® biedt een maximale vrijheid in vorm en indeling van gebouwen. De lichtgewicht vlakke plaatvloer kan moeiteloos het architectonisch ontwerp volgen en wordt nauwelijks beperkt door belemmeringen vanuit de constructie: vloerplattegronden kunnen elke gewenste vorm krijgen zonder verhoging van bouwkosten.

BubbleDeck® geeft architecten en ontwerpers artistieke mogelijkheden die door traditionele vloersystemen niet of nauwelijks zijn te evenaren. Onze lichtgewicht vlakke plaatvloeren geven een gebouw constructief gestalte. Het vloerensysteem biedt alle vrijheid om op eenvoudige wijze vides, sparingen en vloeroverstekken te realiseren en met een minimale bebouwingshoogte kan een constructie zelfs extra vrije verdiepingshoogte creëren, waardoor extra verdiepingen binnen de toegestane maximale bebouwingshoogte kunnen worden gebouwd.

Door de vlakke vloeronderzijde en het zelfdragende karakter van BubbleDeck® hoeven kolommen niet in rechtlijnige stramienen te worden geplaatst: elke willekeurige kolomplaatsing is mogelijk! Een goed voorbeeld hiervan is het project Walterboschcomplex waarbij twee identieke gebouwen een vloerplattegrond hebben in de vorm van een schilderspalet. In deze twee kantoortorens zijn centraal ovale betonnen kernen opgenomen, waarbij de verdiepingsvloeren het eigen gewicht dragen van de vliesgevel. Naast betonkolommen in de gevelrand worden de vloeren gedragen door vier meer centraal geplaatste kolommen. Deze kolommen zijn in nauwe samenspraak met de architect gesitueerd op plaatsen waar zij geen hinder voor de gebruiker opleveren. Vanuit constructief oogpunt zijn dit volkomen willekeurige plaatsen.